Produktionslinje för glasisolatorer

med konditioneringsugn, härdningsmaskin och transport till testledningen för termisk chock