Hanterings- och överföringssystem

Snabba upp till 240 cykler per minut!

Flexibilitet, hög hastighet, positioneringsnoggrannhet, vakuum system, gripsystem - detta är de viktigaste kraven som våra kunder ställer hanterings- och överföringssystem. Optimala hanterings- och överföringssystem kan planeras för alla glasartiklar genom en lämplig kombination på basis av WALTEC standardsystem på grund av den modulära designen.

avhämtning för tunga artiklar

De HVM uttag är designat för maximala produktionshastigheter och maximal flexibilitet. Två sughuvud eller griparmar roterar runt en vertikal axel. Armarnas vertikala slag är varierande i upp- och platslägen. På grund av detta, ingen höjdjustering av ut- och / eller polermaskinen är nödvändig för olika form- och artikelhöjder. Rotations- och slagrörelserna har realiserats med elektrisk servo- axlar och hastigheterna justeras automatiskt vid produktionshastighetsändringar.

De HDE uttag med elektriska servoxlar har utformats för stora vertikala och horisontella avstånd med gripare eller vakuumuttag.

De HSE ta ut, med endast en servo-enhet för vertikal och horisontell rörelse, har utvecklats för gripare eller vakuumuttag.